Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija.

 1. Podesite režim snimanja na (Intelligent Auto).

 2. Prilagodite ugao ekrana držeći fotoaparat. Ili gledajte kroz tražilo i držite fotoaparat.
 3. Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
  Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator ( ili ).

 4. Pritisnite dugme za blendu do kraja.

Indikator fokusa

svetli:
Slika je fokusirana.

treperi:
Fokusiranje nije uspelo.

svetli:
Slika je fokusirana. Pozicija fokusa se menja u skladu sa kretanjem objekta.

svetli:
Fokusiranje je u toku.

Savet

 • Kada fotoaparat ne može da fokusira automatski, indikator fokusa treperi i neće se oglasiti zvučni signal. Ponovo kadrirajte snimak ili promenite postavku fokusa.
 • Fokusiranje može da bude otežano u sledećim situacijama:
  • Mračno je i objekat se nalazi daleko.
  • Kontrast između objekta i pozadine je slab.
  • Objekat gledate kroz staklo.
  • Objekat se brzo kreće.
  • Na mestima gde svetlost stvara odbljeske ili kada snimate svetle površine.
  • Na mestima gde postoje blještava svetla.
  • Kada se osvetljenje nalazi iza objekta.
  • Neprekidno ponavljajuća šara, kao što je fasada zagrade.