Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Dijelovi i kontrole (LCD zaslon)

  1. Ručica PROJECTOR FOCUS (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)
  2. Višestruki birač
  3. Gumb (prikaz slika)
  4. Gumb PROJECTOR (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)
  5. LCD zaslon

    Ako okrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete zatvoriti LCD zaslon tako da bude okrenut prednjom stranom prema van. To je praktično tijekom radnji reprodukcije.

  6. Objektiv projektora (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)