Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Vrijeme punjenja/vrijeme snimanja filmova/broj mogućih slika