Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Upute za upotrebu

Prije upotrebe

Informacije o modelu

Dijelovi i kontrole

Indikatori zaslona

Kako koristiti

Početak rada

Provjera isporučenih artikala

Pripreme izvora napajanja

Početno postavljanje

Priprema memorijske kartice

Snimanje

Snimanje filmova/fotografija

Korisne funkcije za snimanje

Reprodukcija

Reprodukcija slika korištenjem značajke Event View

Reprodukcija slika korištenjem reprodukcije istaknutih dijelova

Reprodukcija MP4 filmova (HD filmovi) (promjena formata filmova)

Uređivanje slika iz zaslona reprodukcije

Upotreba ugrađenog projektora

Reprodukcija slika na TV-u visoke rezolucije

Reprodukcija slika na TV-u bez visoke rezolucije

Spremanje slika s vanjskim uređajem

Upotreba softvera PlayMemories Home

Stvaranje diska pomoću snimača

Upotreba Wi-Fi funkcije

Što možete učiniti pomoću Wi-Fi funkcije

Upravljanje proizvodom pomoću pametnog telefona

Prijenos slika na pametni telefon

Prijenos slika na računalo

Prijenos slika na TV

Povezivanje pametnog telefona

Instalacija programa PlayMemories Mobile

Funkcije izbornika

Upotreba stavki izbornika

Način snimanja

Fotoaparat/Mikrofon

Kvaliteta/veličina slike

Funkcija reprodukcije

Uređivanje/kopiranje

Postavke

Vrijeme punjenja/vrijeme snimanja filmova/broj mogućih slika

Provjerite vrijeme punjenje kompleta baterija

Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za zasebne baterije

Očekivano vrijeme snimanja filmova i broj fotografija koje se mogu snimiti na unutarnju memoriju

Očekivano vrijeme snimanja filmova i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijske kartice

Brzina prijenosa u bitovima za pojedini način snimanja

Pikseli snimljeni na svakoj veličini fotografija

Dodatne informacije

Mjere opreza

Rukovanje ovim proizvodom

Održavanje

Upotreba proizvoda u inozemstvu

Zaštitni znakovi

Licenca

Povećanja zuma