Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Rješavanje problema

Rješavanje problema

Ako ste naišli na poteškoće

Rad općenito

Baterije/izvori napajanja

Monitor

Memorijska kartica

Snimanje

Reprodukcija

Wi-Fi

Uređivanje filmova/slika na ovom proizvodu

Reprodukcija na TV-u

Kopiranje/spajanje na druge uređaje

Povezivanje s računalom

Zaslon samodijagnostike/indikatori upozorenja

Zaslon samodijagnostike/indikatori upozorenja

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja