Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Dijelovi i kontrole (sa strane)

  1. Zvučnik
  2. Utor memorijske kartice
  3. Pristupna žaruljica memorijske kartice

    Kada žaruljica svijetli ili treperi proizvod čita ili piše podatke.

  4. Priključak HDMI OUT
  5. Priključak PROJECTOR IN (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)