Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Provjera preostale snage baterije

Prikazuje se indikator preostale snage baterije.

:
Preostala snaga baterije je dovoljna
//:
Preostala razina napunjenosti baterije
:
Baterija je ispražnjena
  • Potrebna je približno jedna minuta da bi se ispravno prikazala preostala snaga baterije.
  • Preostala snaga baterije možda se neće ispravno prikazati, ovisno o ambijentalnim okolnostima i okolini u kojoj upotrebljavate proizvod.