Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Postavljanje jezika, datuma i vremena

Prilikom prve upotrebe proizvoda, postavite jezik, datum i vrijeme.

 1. Otvorite LCD zaslon proizvoda i uključite napajanje.
 2. Odaberite željeni jezik, a zatim odaberite [Next].

  Savjet

  • Odaberite gumb na LCD zaslonu pomoću višestrukog birača.
 3. Odaberite željeno geografsko područje pomoću /, a zatim odaberite [Next].

 4. Postavite [Daylight Savings] ili [Summer Time], odaberite format datuma te datum i vrijeme.
  • Ako postavite [Daylight Savings] ili [Summer Time] na [On], sat se pomiče 1 sat naprijed.
  • Kada odaberete datum i vrijeme, odaberite jednu stavku i prilagodite vrijednost pomoću /.
  • Kada odaberete - , postupak postavljanja datuma i vremena je dovršen.

Savjet

 • Datum i vrijeme bilježe se automatski i mogu se prikazati samo tijekom reprodukcije. Da biste ih prikazali, odaberite – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].