Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Prilagođavanje kuta LCD zaslona radi lakšeg pregledavanja

Možete prilagoditi kut LCD zaslona radi lakšeg pregledavanja.

  1. Najprije otvorite LCD zaslon pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na proizvod (), a zatim prilagodite kut ().