Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Snimanje u načinu zrcala

Možete okrenuti LCD zaslon za 180 stupnjeva, tako da prednja strana LCD zaslona bude okrenutu prema vama, i snimiti sami sebe.

  1. Otvorite LCD zaslon pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na proizvod (), zatim ga okrenite za 180 stupnjeva prema strani s objektivom () i počnite snimati.

Savjet

  • Na LCD zaslonu prikazuje se slika objekta kao u zrcalu, no slika će se normalno snimati.