Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Zaslonski prikaz na zaslonu Event View

Objašnjava stavke prikazane na zaslonu Event View.

Zaslon Event View

 1. Za zaslon MENU
 2. Naziv događaja
 3. Za prijašnji događaj
 4. Za način snimanja filma/fotografije
 5. Za reprodukciju kratkih filmova (reprodukcija istaknutih dijelova)
 6. Preostali kapacitet baterije
 7. Za promjenu formata filma (HD/MP4)
 8. Događaji
 9. Za sljedeći događaj
 10. Traka vremenske crte 
 11. Za promjenu skale događaja (pribl. 3 mjeseca/1,5 godina)

Zaslon indeksa

 1. Naziv događaja
 2. Za zatvaranje zaslona indeksa
 3. Za prijašnji događaj
 4. Za sljedeći događaj
 5. Za način snimanja filma/fotografije
 6. Posljednja reproducirana slika
 7. Snimljeno vrijeme/broj fotografija
 8. Za prebacivanje između zaslona reprodukcije filmova/fotografija
 9. Film
 10. Fotografija

Savjet

 • Slike smanjenje veličine koje vam omogućuju da istodobno pregledavate mnogo slika na zaslonu indeksa zovu se “sličice”.