Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Reprodukcija kratkog filma (Highlight Playback)

Možete uživati gledajući filmove i fotografije kao kratki film.

 1. Otvorite LCD zaslon i pritisnite (Prikaz slika) za ulazak u način reprodukcije.
  • Možete postupiti i tako da odaberete (Prikaz slika) na LCD zaslonu.

 2. Prikažite željeni događaj na sredini zaslona Event View i odaberite [Highlight].

 3. Reproducirajte film ili fotografiju.

 4. Odaberite željenu radnju kada se završi reprodukcija istaknutih dijelova.

  A: Proizvod ponovno reproducira prizore iz Reprodukcije istaknutih dijelova.

  B: Možete promijeniti postavke za Reprodukciju istaknutih dijelova.

Gumbi za radnje reprodukcije

/: Prethodno/sljedeće

: Jačina zvuka

: Kontekst

/: Reprodukcija/pauza

: Zaustavi

Napomena

 • Prilikom upotrebe funkcije Reprodukcija istaknutih dijelova nije moguće reproduciranje MP4 filmova.
 • Prizori iz Reprodukcije istaknutih dijelova promijenit će se svaki put kada odaberete Reprodukciju istaknutih dijelova.
 • Postavka [Playback Range] briše se kada se Reprodukcija istaknutih dijelova zaustavi.
 • Ako ne možete reproducirati glazbu nakon što na proizvod prenesete glazbenu datoteku, moguće je da je glazbena datoteka oštećena. Izbrišite glazbenu datoteku odabirući - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music], a zatim ponovno prenesite glazbenu datoteku. Prema zadanim postavkama glazbene podatke snimljene na proizvodu možete vratiti upotrebom funkcije “Prijenos glazbe”. Upute za rad potražite u odjeljku pomoći za “Prijenos glazbe” (modeli s USB IN/OUT priključcima).