Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Brisanje prema datumu

Odaberite nepotrebne slike prema datumu snimanja i izbrišite ih.

  1. Pritisnite gumb na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
  2. Na zaslonu Event View odaberite , a zatim i format filma koji želite izbrisati.

  3. - [Edit/Copy]/[Edit] - [Delete].
  4. Odaberite [All In Event].
  5. Odaberite sliku koju želite obrisati pomoću /, a zatim odaberite .