Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Podjela filma

Podijelite snimljeni film na željenoj točki.

  1. Odaberite - [Divide] na zaslonu reprodukcije filmova.

  2. Odaberite točku na kojoj želite podijeliti film na prizore pomoću /, a zatim odaberite .

    A: Vraća na početak odabranog filma.

    B: Preciznije prilagođava točku podjele

Napomena

  • Može doći do male razlike u točki koju odaberete i stvarne točke podjele jer proizvod odabire točku podjele u koracima od približno pola sekunde.
  • MP4 film nije moguće podijeliti.