Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Upotreba ugrađenog projektora (modeli s projektorom)

Možete upotrebljavati ravnu površinu, na primjer zid, kao zaslon za prikazivanje slika ugrađenim projektorom.

 1. Okrenite objektiv projektora prema nekoj površini, na primjer zidu, i pritisnite PROJECTOR.

 2. Odaberite [Image Shot on This Device] na LCD zaslonu.
 3. Odaberite [Project] na LCD zaslonu.

  • Ovaj se okvir pojavljuje prvi prvoj upotrebi ugrađenog projektora nakon uključivanja proizvoda.
 4. Prilagodite fokus projicirane slike pomoću ručice PROJECTOR FOCUS.

  A: PROJECTOR FOCUS ručica

  • Projicirana je slika veća kada se udaljenost između proizvoda i reflektirajuće površine poveća.
  • Preporučujemo vam da postavite proizvod na udaljenost veću od 0,5 m (približna udaljenost) od površine na koju će se slike projicirati.
 5. Ručicom električnog zuma pomaknite okvir za odabir koji se pojavljuje na projekcijskom zaslonu, a zatim pritisnite gumb PHOTO.

  A: Ručica električnog zuma

  B: PHOTO gumb

  • Pojedinosti o reproduciranju potražite u odjeljku “Reprodukcija filmova i fotografija sa zaslona Event View”.
  • Pritisnite PROJECTOR za isključenje projektora.