Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Upotreba projektora za računalo ili pametni telefon (modeli s projektorom)

Pomoću ugrađenog projektora možete projicirati slike s računala ili pametnog telefona.

 1. Povežite priključak PROJECTOR IN na proizvodu s priključkom za HDMI izlaz na drugom uređaju pomoću HDMI kabela (priloženo).

 2. Okrenite objektiv projektora prema nekoj površini, na primjer zidu, i pritisnite PROJECTOR.
 3. Odaberite [Image from External Device] na LCD zaslonu.
 4. Odaberite [Project] na LCD zaslonu.

  • Ovaj se okvir pojavljuje prvi prvoj upotrebi ugrađenog projektora nakon uključivanja proizvoda.
 5. Prilagodite fokus projicirane slike pomoću ručice PROJECTOR FOCUS.

  A: PROJECTOR FOCUS ručica

  • Što dalje postavite proizvod od zida, to će veći biti zaslon.
  • Preporučujemo vam da postavite proizvod na udaljenost veću od 0,5 m (približna udaljenost) od površine na koju će se slike projicirati.
 6. Pomoću računala ili pametnog telefona odaberite sliku koju želite prikazati.
  • Za uključivanje projektora pritisnite PROJECTOR.

Napomena

 • Ručicom PROJECTOR FOCUS možete rukovati samo dok se projiciraju slike.

Savjet

 • Ako terminal priključenog uređaja nije kompatibilan s HDMI kabelom (priloženo), upotrijebite HDMI adapter za utikač (prodaje se zasebno).