Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Instalacija softvera PlayMemories Home na računalo

Instalacija softvera PlayMemories Home na računalo omogućuje vam upotrebu snimljenih slika.

 1. Pomoću internetskog preglednika na računalu pristupite sljedećoj stranici za preuzimanje da biste preuzeli softver PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Instalirajte softver prema uputama na zaslonu.
  • Kada se instalacija završi, pokrenut će se softver PlayMemories Home.
  • Ako na računalu imate instaliran softver PMB (Picture Motion Browser), softver PlayMemories Home instalirat će se preko njega. Upotrijebite PlayMemories Home, softver koji je naslijedio PMB.
 2. Povežite proizvod s računalom pomoću ugrađenog USB kabela.
  • Ako je softver PlayMemories Home već instaliran na računalu, povežite proizvod s računalom. Nakon toga bit će vam dostupne funkcije koje možete upotrebljavati s proizvodom.

  Ugrađeni USB kabel

  U USB priključak na računalu

Napomena

 • Prijavite se na računalo kao administrator.
 • Možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo. Kada dobijete uputu da ponovno pokrenete računalo, slijedite upute na zaslonu.
 • Ovisno o korisničkom okruženju, sada možete instalirati DirectX.

Savjet

 • Pojedinosti o softveru PlayMemories Home potražite u odjeljku pomoći za PlayMemories Home.