Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Isključivanje proizvoda iz računala

Isključivanje proizvoda iz računala povezanog ugrađenim USB kabelom.

  1. Kliknite na programskoj traci, a zatim kliknite .
    • Ako upotrebljavate računalo sa sustavom Windows Vista, kliknite na programskoj traci.
  2. Kliknite na poruku prikazanu na zaslonu računala.
  3. Odaberite - na LCD zaslonu, a zatim odspojite ugrađeni USB kabel.

Napomena

  • Ako upotrebljavate računalo Mac, prije prekidanja veze povucite i ispustite ikonu memorijske kartice ili ikonu pogona u mapu Smeće. Veza s računalom je isključena.
  • Ako upotrebljavate računalo sa sustavom Windows 7 ili Windows 8, ikona prekida veze možda se neće prikazati. U tom slučaju možete prekinuti vezu bez provođenja navedenih radnji.