Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Stvaranje Blu-ray diska

Blu-ray disk možete stvoriti pomoću AVCHD filma prethodno uvezenog na računalo.

Za stvaranje Blu-ray diska mora biti instaliran “BD Add-on Software”.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

  • Računalo mora podržavati mogućnost stvaranja Blu-ray diskova.
  • Za stvaranje Blu-ray diskova dostupni su BD-R (ne može se ponovo upisivati) i BD-RE (može se ponovo upisivati) mediji. Nakon stvaranja diska ne možete dodavati sadržaje nijednoj vrsti diska.
  • Za reprodukciju Blu-ray diska koji je stvoren pomoću filma snimljenog u kvaliteti slike [60p Quality ] (modeli sa sustavom boja NTSC) / [50p Quality ] (modeli sa sustavom boja PAL), potreban vam je uređaj koji podržava format AVCHD Ver. 2.0.