Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Postavljanje stavki izbornika

Proizvod sadrži više stavki izbornika u svakoj od 6 kategorija izbornika.

  1. Odaberite .

  2. Odaberite kategoriju.

  3. Odaberite željenu stavku izbornika.

Napomena

  • Odaberite da biste dovršili postavljanje izbornika ili se vratili na prethodni zaslon.

Postupak za brzo pronalaženje stavke izbornika

Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Odaberite ikonu podkategorije da biste mogli odabrati željenu stavku izbornika.

A: Ikone podkategorija

Kada ne možete odabrati stavku izbornika

Neke stavke izbornika ili postavke nisu dostupne ovisno o postavkama proizvoda. Kada odaberete zasivljene stavke izbornika ili postavke, proizvod prikazuje razlog zbog kojega ne možete odabrati stavku izbornika.