Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Focus

Fokus možete ručno prilagoditi. Tu funkciju možete odabrati i kada želite namjerno fokusirati određeni objekt.

  1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Focus] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Auto (zadana postavka):
Fokus se automatski prilagođava.
Manual:

se pojavljuje.

Prilagodite fokus pomoću stavke (objekt u blizini) ili (daleki objekt). pojavljuje se kada se fokus više ne može prilagoditi na veću blizinu, a pojavljuje se kada se fokus više ne može prilagoditi na veću daljinu.

Napomena

  • Najmanja moguća udaljenost između proizvoda i objekta uz održavanje oštrog fokusa iznosi približno 1 cm za široki kut i približno 80 cm za telefoto.

Savjet

  • Fokusiranje objekta lakše je ako se ručica električnog zuma pomakne u položaj T (telefoto) da bi se prilagodio fokus, a zatim u položaj W (široki kut) da bi se prilagodio zum za snimanje. Ako želite snimiti objekt s male udaljenosti, pomaknite ručicu električnog zuma u položaj W (široki kut), a zatim prilagodite fokus.
  • Proizvod nekoliko sekundi prikazuje podatke o fokalnoj udaljenosti kada postavite [Focus] na [Manual] ili kada postavite fokus ručno. Ti vam podaci mogu poslužiti kao smjernice ako je subjekt mračan i fokus je teško prilagoditi.