Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Self-Timer

Pritisnite PHOTO za pokretanje odbrojavanja. Fotografija će biti snimljena nakon približno 10 sekundi.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Self-Timer] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
poništava mjerač vremena.
On ():
pokreće snimanje s mjeračem vremena. Za otkazivanje snimanja odaberite .