Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Digital Zoom

Možete odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kada upotrebljavate digitalno zumiranje.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Digital Zoom] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
digitalno zumiranje ne može se upotrebljavati.
320:
zumiranje do uvećanja od 320 puta provodi se digitalno.