Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Auto Back Light

Proizvod automatski prilagođava ekspoziciju za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Auto Back Light] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
ekspozicija za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem automatski se prilagođava.
Off:
ne prilagođava ekspoziciju za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem.