Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

My Button

Funkcije koje često upotrebljavate u snimanju možete dodijeliti jednom od gumba My Button.

  1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [My Button].
  2. Odaberite stavku izbornika koju želite dodijeliti gumbu My Button pomoću /.

  3. Odaberite jedan od gumba My Button kojem će stavka izbornika biti dodijeljena.

  4. Odaberite .