Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Grid Line

Možete prikazati crte i provjeriti je li objekt vodoravan ili okomit.

  1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Grid Line] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
ne prikazuje crte rešetke.
On:
prikazuje crte rešetke.

Savjet

  • Postavljanje objekta na sjecište crta rešetke stvara uravnoteženu kompoziciju.
  • Crte se ne snimaju.
  • Vanjski okvir crta rešetke pokazuje područje zaslona TV-a koji nije kompatibilan s prikazom u punom broju piksela.