Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Display Setting

Možete postaviti trajanje prikazivanja ikona ili indikatora na LCD zaslonu tijekom snimanja.

  1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Display Setting] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Auto (zadana postavka):
prikazuje otprilike 3 sekunde.
On:
uvijek prikazuje.

Napomena

  • Ne možete promijeniti postavku ikona ili indikatora na LCD zaslonu dok ste u načinu reprodukcije.