Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Dual Video REC

Način dvostrukog snimanja (snimanje MP4 filma tijekom snimanja filma) možete postaviti na uključeno ili isključeno.

  1. - [Image Quality/Size] - [Dual Video REC] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
snima MP4 film tijekom snimanja HD filma.
Off:
ne snima MP4 film tijekom snimanja HD filma.

Napomena

  • Kada je [REC Mode] postavljen na [60p Quality (modeli sa sustavom boja NTSC)]/[50p Quality (modeli sa sustavom boja PAL)], [Dual Video REC] bit će postavljen na [Off].