Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Image Size

Možete odabrati veličinu za fotografije koje ćete snimiti. Broj fotografija koje možete snimiti razlikovat će se ovisno o odabranoj veličini slike.

  1. - [Image Quality/Size] - [Image Size] – željena postavka.

L (9.2M)

L (6.9M)

S (2.1M)

S (VGA)

Napomena

  • Veličina slike odabrana ovom postavkom primjenjuje se i na fotografije snimljene funkcijom Dual Capture.