Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Send to Computer (HDR-PJ275)

Prenesite slike snimljene proizvodom na računalo.

  1. Pritisnite gumb na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
  2. – [Edit/Copy] – [Send to Computer].