Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Protect

Zaštitite filmove i fotografije od slučajnog brisanja. prikazat će se na zaštićenim slikama.

  1. Pritisnite gumb na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
  2. Na zaslonu Event View odaberite , a zatim i format filma koji želite zaštititi.
  3. - [Edit/Copy]/[Edit] - [Protect] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Multiple Images:

Možete odabrati slike koje je potrebno zaštititi. Odaberite vrstu slike koju želite zaštititi, dodajte željenim slikama, a zatim odaberite .

Set All In Event:

Možete odjednom zaštititi sve slike u odabranom datumu. Odaberite datum koji želite zaštititi pomoću /, a zatim odaberite .

Remove All In Event:

Možete odjednom ukloniti zaštitu sa svih slika u odabranom datumu. Odaberite datum s kojeg želite ukloniti zaštitu pomoću /, a zatim odaberite .

Napomena

  • Ne možete odabrati više datuma istodobno.