Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

File Number

Možete odabrati način dodjeljivanja broja datoteke za fotografije/MP4 filmove.

  1. – [Setup] – [Media Settings] – [File Number] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Series (zadana postavka):

dodjeljuje brojeve datoteka za fotografije/MP4 filmove u nizu. Broj datoteke povećava se svaki put kada snimite fotografiju/MP4 film.

Čak i ako se memorijska kartica zamijeni novom, broj datoteke dodjeljuje se u nizu.

Reset:
dodjeljuje brojeve datoteka u nizu, počevši od najvišeg broja datoteke koja već postoji na mediju za snimanje. Kada se memorijska kartica zamijeni novom, broj datoteke dodjeljuje se za svaku memorijsku karticu.