Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Volume

Možete prilagoditi jačinu zvuka reprodukcije.

  1. - [Setup] – [Playback Settings] – [Volume] – prilagodite jačinu zvuka pomoću /.