Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Download Music (HDR-CX240/PJ240/PJ270/PJ275)

Povezivanjem proizvoda s računalom na proizvod možete prenijeti glazbene datoteke s audio CD-a i sl.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Download Music].