Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

WPS Push (HDR-PJ275)

Ako vaša pristupna točka ima gumb WPS, pristupnu točku možete jednostavno registrirati na proizvod.

  1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
  2. Pritisnite gumb WPS na pristupnoj točki koju želite registrirati.

Napomena

  • [WPS Push] iziskuje da sigurnost pristupne točke bude WPA ili WPA2 i da je podržan način potisnog gumba WPS. Ako je sigurnost vaše pristupne točke postavljena na WEP ili vaša pristupna točka ne podržava način potisnog guma WPS, ručno registrirajte pristupnu točku.
  • Pojedinosti o podržanim funkcijama i postavkama za pristupnu točku potražite u priručniku za pristupnu točku ili se obratite administratoru pristupne točke.
  • Ovisno o uvjetima okoline kao što su prepreke između proizvoda i pristupne točke, stanje signala te materijal od kojih je izgrađen zid i sl., uspostavljanje veze možda neće biti moguće ili će komunikacijska udaljenost biti kraća. Premjestite proizvod ili smanjite udaljenost između proizvoda i pristupne točke.