Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Edit Device Name (HDR-PJ275)

Možete promijeniti naziv uređaja za Wi-Fi Direct itd.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
  2. Odaberite okvir unosa, unesite naziv uređaja, a zatim odaberite .

Savjet

  • Za način unosa pogledajte “Kako upotrebljavati tipkovnicu”.