Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Network Info Reset (HDR-PJ275)

Uz SSID/lozinku možete resetirati i podatke o pristupnoj točki i sl. Ako želite promijeniti pristupnu točku na koju treba izvršiti povezivanje, resetirajte podatke o vezi pomoću sljedećeg postupka.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Network Info Reset].

Napomena

  • Nakon resetiranja podataka o vezi morate ponovno postaviti pametni telefon ili pristupnu točku.