Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

TV Type

Ovisno o omjeru vodoravne i okomite stranice priključenog TV-a, trebat ćete pretvoriti signal.

  1. – [Setup] – [Connection] – [TV Type] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

16:9 (zadana postavka):

odaberite da biste gledali filmove na TV-u sa zaslonom 16:9 (široki).

A: Slike snimljene u načinu 16:9 (široko)

B: Slike snimljene u načinu 4:3

4:3:

odaberite da biste gledali filmove i fotografije na standardnom TV-u sa zaslonom 4:3.

A: Slike snimljene u načinu 16:9 (široko)

B: Slike snimljene u načinu 4:3