Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

HDMI Resolution

Odaberite izlaznu rezoluciju slike kada povezujete proizvod s TV-om pomoću HDMI kabela.

  1. – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Auto (zadana postavka):
automatski emitira signal u skladu s TV-om.
1080p:
emitira signal 1080p.
1080i:
emitira signal 1080i.
720p:
emitira signal 720p.