Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

USB Connect

Odaberite tu stavku ako se USB veza ne pokrene čak ni kada povežete proizvod s vanjskim uređajem pomoću ugrađenog USB kabela.

  1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect].