Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Beep

Možete uključiti ili isključiti melodiju koja se uključuje kada pokrenete/zaustavite snimanje ili kada rukujete proizvodom.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Beep] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
uključuje se melodija.
Off:
melodija se otkazuje.