Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Monitor Brightness

Možete prilagoditi svjetlinu LCD zaslona.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Monitor Brightness] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Normal (zadana postavka):
uobičajena postavka (uobičajena svjetlina).
Bright:
odaberite kada LCD zaslon nije dovoljno svijetao. Ta prilagodba ni na koji način ne utječe na snimljene slike.