Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Airplane Mode (HDR-PJ275)

Kada se ukrcate na zrakoplov i sl. možete privremeno deaktivirati Wi-Fi funkciju.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Airplane Mode] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
uobičajena postavka.
On ():
upotrijebite tu postavku tijekom boravka u zrakoplovu.