Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Power Save

Možete promijeniti postavke za pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona te status napajanja ovog proizvoda.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Power Save].

Opisi stavki izbornika

Standard (zadana postavka):
pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona automatski se zatamnjuje ako ne radite na proizvodu duže od približno 1 minute. Proizvod se automatski isključuje ako ne radite na proizvodu duže od približno 2 minute.
Max:
svjetlina LCD zaslona automatski se prilagođava svjetlini okoline. Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona automatski se zatamnjuje ako ne radite na proizvodu duže od približno 15 sekundi. Proizvod se automatski isključuje ako ne radite na proizvodu duže od približno 1 minute.
Off:
pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona uvijek je jarko. Proizvod se ne isključuje automatski.