Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Initialize

Sve postavke vraćaju se na zadanu postavku.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Initialize] – .

Savjet

  • Zadržavaju se svi filmovi i fotografije čak i ako upotrebljavate tu funkciju.