Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Area Setting

Možete prilagoditi vremensku razliku bez zaustavljanja sata. Kada proizvod upotrebljavate u drugim vremenskim zonama, odaberite svoje lokalno područje.

  1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – željena postavka.

Savjet

  • Možete postaviti neko drugo mjesto za [Destination].