Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Vrijeme punjenja

Približno vrijeme (minute) potrebno za potpuno punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija.

Kada upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju

155 min.

Kada upotrebljavate računalo

275 min.

Savjet

  • Vrijeme punjenja navedeno u gornjoj tablici izmjereno je prilikom punjenja proizvoda na temperaturi od 25°C. Preporučujemo da bateriju punite unutar raspona temperature od 10°C do 30°C.
  • Vrijeme punjenja izmjereno je bez upotrebe pomoćnog kabela za USB vezu.