Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Očekivano vrijeme snimanja s baterijom NP-BX1

Približno vrijeme snimanja s baterijom NP-BX1 prikazano je u nastavku.

HDR-CX240/CX240E

Vrijeme kontinuiranog snimanja

130 min.

Vrijeme uobičajenog snimanja

65 min.

HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Vrijeme kontinuiranog snimanja

125 min.

Vrijeme uobičajenog snimanja

60 min.

Savjet

  • Svako vrijeme snimanja izmjereno je uz sljedeće postavke.
    • [REC Mode] postavljeno je na [Standard ]
    • [Dual Video REC] postavljeno je na [On]
  • Vrijeme uobičajenog snimanja prikazuje vrijeme kada ponavljate pokretanje/zaustavljanje snimanja, prebacujete [Shooting Mode] i zumirate.
  • Vrijeme je izmjereno prilikom upotrebe proizvoda na 25˚C. Preporučuje se 10˚C do 30˚C.
  • Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće ovisno o uvjetima u kojima upotrebljavate proizvod, na primjer ako ga upotrebljavate pri niskim temperaturama.