Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Očekivani broj fotografija koje je moguće snimiti

Očekivani broj slika koje možete spremiti na unutarnjoj memoriji prikazan je u nastavku.

Možete snimiti najviše 33.500 MP4 filmova i fotografija zajedno.