Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Brzina prijenosa u bitovima i pikseli snimanja

Sljedeći popis pokazuje brzinu prijenosa u bitovima, piksele te omjer širine i visine svakog načina snimanja za filmove (film + zvuk, itd.).
AVCHD:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 x 1080 piksela/60p(*) ili 1920 × 1080 piksela/50p(**), AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 x 1080 piksela/60i(*) ili 1920 × 1080 piksela/50i(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: Pribl. 17 Mbps (prosječno) 1920 x 1080 piksela/60i(*) ili 1920 × 1080 piksela/50i(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Pribl. 9 Mbps (prosječno) 1440 x 1080 piksela/60i(*) ili 1440 x 1080 piksela/50i(**), AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Pribl. 5 Mbps (prosječno) 1440 x 1080 piksela/60i(*) ili 1440 x 1080 piksela/50i(**), AVC HD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Pribl. 3 Mbps (prosječno) 1280 x 720 piksela/30p(*) ili 1280 x 720 piksela/25p(**), 16:9

*Modeli sa sustavom boja NTSC

**Modeli sa sustavom boja PAL